Blog/bygga Hemsida/genomgang Av Olika Cms

CMS står för Content Management System, på svenska översatt till innehållshanteringssystem, och är ett system framtaget för hantering av olika information och data. Det finns olika typer av CMS-system.

DMS, Document Management System, hanterar alla dokument och filer hos exempelvis ett företag eller en organisation. Dokumenthanteringssystemet innehåller allt från publicering och arkivering till versionshantering. DMS är en del av ett större CMS, nämligen ECM, vilket står för Enterprise Content Management. ECM är konstruerat att hantera all information hos ett företag eller organisation. Det betyder all hantering av e-post, arkivering, digitala filer som ljud och bild, kravhantering mm.

Det man vanligtvis kopplar samman med CMS är WCMS, vilket står för Web Content Management System. Det är enkelt förklarat ett sätt att publicera en hemsida direkt via Internet.

Det vanligaste sättet att göra en hemsida har tidigare varit att använda så kallad HTML-kod. Antingen har hemsidan gjorts helt från början i ett textredigeringsprogram eller så har man tagit hjälp av ett hemsideprogram, exempelvis Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver etc. för att skapa hemsida, layout och för administration av hemsidan. Frontpage och Dreamweaver är exempel på så kallade WYSIWYG-editerare. What You See Is What You Get innebär att det du ser på skärmen är även vad som kommer visas på Internet. Nackdelen med den här typen av program är att alla filer och sidor till hemsidan måste sparas lokalt på datorn för att sedan laddas upp till servern.

Det behövs inte vid användning av WCMS. Här redigeras hemsidan direkt på Internet via inloggning till servern där hemsidan ligger och ett WYSIWYG-verktyg. Du slipper hålla reda på dina sidor och filer själv, utan det sköts helt och hållet av datasystemet. All data sparas i en databas, som PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Oracle m.fl. Ett programspråk eller script-språk används för att kunna läsa den information som finns lagrad i databasen. Exempel på vanliga språk är PHP, Java eller ASP.

En stor fördel med WCMS är editering av hemsidan eller filerna direkt via webben. Man kan alltså logga in via ett web interface från vilken dator som helst och uppdatera och editera, bara det finns en Internetuppkoppling.

Exempel på den här typen av CMS är WordPress. Hos WordPress kan du enkelt registrera en blogg, vilken du uppdaterar direkt genom att logga in på ditt konto och skriva ett inlägg, som med en enda knapptryckning publiceras på din bloggsida.

Motsvarigheten till bloggens WordPress är DotNetNuke, vilket är ett WCMS för att skapa hemsidor på Internet. DotNetNuke är en så kallad Open Source-applikation, vilket betyder att vem som helst får tillgång till programmet och kan modifiera det efter egna önskemål. Programmet använder ASP.NET-teknologi, ett ramverk baserat på Microsoft’s .NET-ramverk framtaget just för hantering av hemsidor. Gratisversionen av DotNetNuke heter Community Edition och är designad för att enkelt kunna hanteras av vem som helt, nybörjare som mer avancerad användare.