Vad är en databas?

Data är en typ av information eller uppgifter om något. Exempelvis kan åldern på alla elever i en mellanstadieskola vara data, i det fallet siffrorna 10, 11 och 12.

Det som kallas databas är egentligen en samling av data som lagrats elektroniskt. Enkelt kan det likställas med ett lagerhus som representerar själva databasen. Där stoppar man in flera lådor med olika information och innehåll. I detta lagerhus kan du sedan gå och hämta de lådor med den information du behöver.

I exemplet ovan lagras alla elevers ålder i en låda, deras namn i en låda, längd, vikt, klass, föräldrarnas namn, adress osv lagras i en varsin låda. En databas har nu skapats över eleverna på skolan.

Med en databas kan du inte bara hämta en typ av information, utan du kan även kombinera flera olika lagrade data och sammanställa i olika resultat. Resultatet av en sökning på till exempel adress-sidor på Internet är en sammanställning av flera olika parametrar i en databas.

För att kunna hämta information i en databas används en standardiserad typ av språk som kallas SQL, vilket står för Structural Query Language. Alla databaser använder i princip samma SQL i botten, men med vissa variationer.

Det finns många olika SQL-databashanterare. Några av de största företagen har dessutom sina egna, exempelvis Microsoft vilken heter MS SQL. En av de största databaserna i världen är den tillhandahållen av Oracle Corporation – Oracle. Den starka sidan hos Oracle är att den klarar av att hantera riktigt stora mängder data på ett komplext sätt, vilket är särskilt lämpat för större företag.

En bra och enkel databas, användarvänlig för nybörjare, är MySQL. Det är en så kallad open source databas, vilket betyder att vem som helst får tillgång till källkoden som utgör programmet och kan modifiera och ändra databasen efter egna behov och tycken. En av anledningarna till att just MySQL är så populärt är att det väldigt väl kombineras med programspråket PHP, vilket ofta används för olika internetsidor. Vår sida är t.ex programmerad i PHP med MySQL som databas. Program och sidor som använder SQL är exempelvis WordPress, Yahoo!, Google och YouTube.

För att kunna hantera en databas via webben finns enkla verktyg att tillgå. Ett av dem är phpMyAdmin. Detta program finns gratis att ladda ner och det finns även en hel del dokumentation om programmet för den som behöver hjälp. Några av de features som verktyget erbjuder är ett bra webbinterface, hantering och support av de allra flesta MySQL-features, import och export av data och mycket mer.