AdWords för nybörjare

För att kunna marknadsföra sig på nätet krävs det en del jobb och någon form av investering. Ett sätt som blir mer och mer vanligt är Pay Per Click, så kallat PPC. Google Adwords som är det vanligaste PPC-systemet i Sverige går ut på att man köper in sig på flera olika sökord hos Google som kopplas till den annons man vill visa. När någon gör en sökning på ett av de ord man har köpt in sig på, visas den angivna annonsen på sökmotorns sökresultat (se spalt till höger). Dessa annonser kallas sponsrade länkar. Förhoppningsvis klickar besökaren på annonsen och du har på så sätt fått trafik till din hemsida och en möjlig kund. Själva visningen av annonsen kostar ingenting utan du betalar endast för antal gånger din annons har blivit klickad på.

Startavgift
Däremot förekommer oftast en startavgift och en kostnad för de sökord du vill koppla till din annons eller annonser. Sökord kan kosta olika mycket beroende på dess popularitet. Är det ett ord som ofta förekommer i sökningar kostar det mer att köpa in sig än om det gäller ett mindre frekvent förekommande ord.

Google AdWords
Ett av alla de företag som använder den här tekniken är Google. Deras verktyg heter Google AdWords. I Google AdWords anger du inte bara vilka sökord som ska trigga din annons utan du väljer även hur mycket du vill betala per klick. På så sätt får du lite större flexibilitet i din annonsering och behöver inte lägga alltför stora summor på marknadsföring. Vidare får du självklart forma om annonsen helt efter dina önskemål. Du ska dock vara medveten om att du får mer än vad du betalar för.

Det är tre saker du själv kan styra över. Din dagliga budget, alltså hur mycket du i snitt maximalt vill betala för en annonskampanj per dag. Bud, det vill säga kostnaden per klick, så kallat CPC-belopp. Ju mer du betalar för varje gång en besökare klickar på din annons, desto bättre blir annonsens placering på sökmotorns hemsida. Det sista är som styr priset och placeringen är annonskvalitet, vilket innebär relevansen av din annons för personen som gjort sökningen. Ju mer relevant din annons och hemsida är desto lägre blir priset. Priset i sig styrs i grunden av konkurrensen för sökordet, men du kan som sagt påverka det själv.

Vad styr vilken placering min annons får?
På vilken placering ditt sökord hamnar på ett visst sökord styrs av din budget per klick och kvalitetsresultat. Kvalitetsresultat mäter hur relevant din annons, din hemsida och angivna sökord är för en viss sökning. Kvalitetsresultatet beror på flera olika faktorer. Men även sökordets relevans för din annons, din annonstext, din kontohistorik och flera andra faktorer definierade av Google spelar roll.

Alla faktorer vägs in i kvalitetsresultatet för annonsen. Ett högre kvalitetsresultat för ett sökord ger lägre kostnader per klick. De tre viktigaste komponenterna för en hemsidas kvalitet och därmed ökat kvalitetsresultat anser Google vara relevant och unikt innehåll, att webbplatsen är lättnavigerad. En vanlig sökmotoroptimering brukar lösa många av dessa punkter. Så ta detta i beaktande när du gör din hemsida!

För att kunna använda sig av AdWords måste man först skapa ett konto hos Google, vilket man sedan länkar till AdWords. Google tar dig igenom steg för steg det du behöver göra för att komma igång.