Bandbredd för webbhotell

När det kommer till att hitta rätt webbhotell för sin hemsida finns det ett oändligt antal alternativ att välja mellan. Det gäller därför att finns ett bra alternativ för just din sida. En av parametrarna att väga in är det som kallas bandbredd. För att bättre kunna förstå innebörden av detta begrepp kommer en kortare bakgrundsförklaring här.

Bandbredd – vad är det?
Hela Internet består av data som skickas fram och tillbaka, kors och tvärs. Bandbredd är ett mått på hur mycket trafik din hemsida konsumerar, hur mycket data den överför. Denna digitala data består av 1:or och 0:or i olika sekvenser, så kallad binär kod. För att kunna hålla reda på hur mycket data som skickas, vilken data som skickas osv använder man ett binärt räknesystem med olika definitioner.

Varje 1:a eller 0:a representerar 1 bit (litet b), vilket är en förkortning av binary digit. 8 bitar av 1:or och 0:or i en sekvens räknas som 1 Byte. Ofta pratar man inte om bitar i datorsammanhang utan snarare kilobyte, Megabyte eller Gigabyte.

Vanligtvis, när man räknar matematiskt, är kilo = tusen. Detta gäller inte i datorvärlden. Sättet en dator räknar på gör att kilo i det här fallet betyder 2^10 = 1024. Alltså är 1kB = 1024 Byte. På samma sätt fungerar det för Mega- och Gigabyte, dvs 1MB = 1024 kB och 1GB = 1024 MB.

Hur stor en fil, exempelvis en bild eller videofilm, är anges i kB, MB eller GB. Ju större enhet desto mer data innehåller filen. Ju mer data en fil innehåller, desto längre tid tar det att läsa in informationen och exempelvis skicka en bild i ett mail eller visa den på en hemsida.

Motorvägen på Internet
All denna information du har på din sida och som du vill visa för dina besökare upptar en mängd utrymme på Internet. Varje liten kodrad, varje bild, film, ikon, ja allt ska laddas ner till besökarens dator. Man kan jämföra det med en motorväg med flera filer, som går från ditt webbhotell till besökaren, där din bild du vill visa är en av bilarna som kör på den. Det utrymme ett webbhotell erbjuder dig kan vara en hel egen motorväg att köra på, en eller två filer på motorvägen, eller kanske bara några enstaka bilar. Det är alltså inte lagringsutrymmet som är viktigt när du väljer webbhotell, utan mängden data du får lov att skicka.

Utrymme
Men hur vet du då hur mycket utrymme du behöver, alltså hur mycket datatrafik du behöver ha plats för i webbhotellet? Lite grovt kan du räkna på det. Om vi för enkelhetens skull säger att all kod på din hemsida blir 1 kB. Du har 2 bilder på hemsidan som du vill visa och varje bild är 50 kB stor. Detta blir totalt 101 kB. Varje dag har du 100 besökare på din sida, vilket betyder att du behöver ha ett utrymme att visa din hemsida på 101 kB hundra gånger. Alltså behöver du 100 * 101 kB utrymme varje dag. Ju mer avancerad sida, ju mer data som behöver skickas och ju fler besökare du har, desto mer utrymme behöver du.

Vad ska jag mer tänka på?
Du bör dock välja webbhotell även utifrån andra aspekter än bara det uppskattade trafikutrymmet. Vad händer exempelvis om det går bättre än väntat och antalet besökare ökar, och du måste utöka bandbredden? Kan du uppgradera dig enkelt och relativt billigt? Om du överskrider din gräns för bandbredd hos ditt valda webbhotell kan du behöva få betala straffavgift, eller kanske de inte visar din hemsida alls. Ta reda på detta innan du skriver under några avtal!