Olika typer utav hosting

Host betyder “värd” på engelska, och hosting kan lite grovt översättas som inhysning. Det innebär i praktiken att du som privatperson (eller företag) får använda en viss del av någon annans server och serverutrymme för att ladda upp data till Internet, men det kan även innebära möjligheten att lägga upp en egen server. Det senare faller under kategorin full-featured hosting.

Dedikerad server
Full-featured hosting kan innebära att ägaren av servern ser till att den fungerar som den ska, vad gäller kapacitet, säkerhet och backup. Däremot måste du som kund som hyr servern sköta allt annat såsom innehåll och datatrafik etc.

Möjligheten för kund att hyra en så kallad dedikerad server innebär att hosting-leverantören står för själva leveransen av en fungerande server, som inte delas med andra, utan kunden har total ensamrätt till servern. Leverantören står för serverns infrastruktur.

Shared hosting och web hosting
När flera kunder delar samma server kallas det shared hosting. Man hyr alltså en liten del av en server. Med shared hosting kommer man billigare undan eftersom samma server delas av flera olika kunder och man behöver inte bekymra sig om tekniskt underhåll av servern. Det negativa är dock att den egna sidan kan drabbas just på grund av att servern delas av flera kunder vilket påverkar bland annat kapaciteten.

Ett exempel på shared hosting är web hosting. Web hosting är exempelvis ett så kallat webbhotell som erbjuder utrymme för att lägga upp en hemsida på Internet.

Olika webbhotell erbjuder olika mängder lagringsutrymmen, alltså mängden data du kan ladda upp på deras server, olika nivåer av teknisk support, databaser, säkerhetskopiering m.m. Många webbhotell är gratis, men oftast måste du betala för att få den kapacitet och kvalitet du önskar till din hemsida.

En annan typ av hosting är email hosting, alltså en möjlighet att skapa ett konto och utrymme för att skicka e-post. De flesta webbhotell erbjuder även email hosting när du registrerar en hemsida, vilket ger dig möjlighet till en eller flera e-postadresser med ditt domännamn. Exempelvis, om din hemsida heter www.hemsida.com erbjuds du mailadresser i form av mailadress@hemsida.com.

Virtual Private Server, VPS
VPS innebär en eller flera fysiska servrar som är uppdelade i flera bitar som var och en fungerar som en egen server, med eget operativsystem. Kunden betalar för en egen sådan virtuell server, som beter sig precis som en helt fristående server. Detta är ett billigare sätt att skapa en dedikerad server, men de negativa sidorna är ändå rätt lika de som shared hosting har. En vps kan fortfarande påverkas av ddos attacker mot andra kunder på servern, och det faktum att ett extra lager mjukvara lagts till för virtualisering gör att uptimen ej slår en dedikerade/colocation server. Vps är ett bra mellansteg mellan shared hosting och dedikerad server för den med tight budget.

Colocation
För ett skapa en egen dedikerad server i mindre skala kan du helt enkelt köpa en server och sedan använda ett webbhotell där du placerar den. Detta kallas colocation. Man kan jämföra det med att du går och köper en bil (servern), men sedan hyr du garaget (datahall) där du ska parkera bilen. Webbhotellet står då för säkerhet och internetuppkoppling etc. Allt annat sköter du på egen hand. Läs igenom de avtal som finns för colocation hos det webbhotell du önskar använda.